Geduld

in mijn beven bleef ik zweven
op gedachten aan de tijd
die wij hadden doorgebracht
uren van verhevenheid
ik werd bleker, was onzeker
op het ergste voorbereid
welke lessen moest ik leren
kon ik het opnieuw proberen
goedgezind, een Zondagskind
viel het tij alsnog te keren
soms moet droefheid eerst passeren
heeft geluk een aanlooptijd

Advertentie