Stand van zaken

gifgas en geweren
maken veel gewonden
getuigen van geweld
wat is de zin

één miljoen kinderen
gedwongen gevlucht
gepraat en beraad
niemand grijpt in